okey oyna

okey onamak mı sohbet mi

 Merhabalar

Okey onamak mı sohbet mi adlı makalemizde sizlerin Kolay Okeyi neden tercih ediyorsunuz.  Yorumlara yazmanızı artımız eksimiz bize bildirmenizi rica ediyorum .

Gündelik hayatta sıkılan , bunalan , bazende yükü ağır gelen hatta  direk eğlence ve vakit geçirme amacı ile kullanılan sanal sohbet ve okey salonları her yerde fazlasıyla var.  Amaç ;  bizde bu salonlarda kendimize saygın bir yer edine bilmek için uğraş içerisinde olma . Kaliteyi yakalayabilme , Kaliteli topluluğa ulaşabilme ve tüm Türkiye de Kolay okey adını markalaştırabilme .

Bu yazdıklarım hamuru insan olan bir yerde çok meşekkat , çok çalışmak ve çokca zaman demektir. Bazen Sabır taşı olup sanalın belası klavye delikanlılarına da katlanabilme .

Biliyorum zor şeylerden bahsediyorum ama biz bunu aşacak güçteyiz  ”  Muhtaç olduğun kudretdamarlarında

ki asil kandamevcuttur! ” ilkesi önümüzde ve imkanlar dahilinde Kolay okey heb burda , hep çalışkan….

Hadi bakalım okey onamak mı sohbet mi  yorumlarınız bekliyorum .

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet’i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalale t ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!


Yazar: admin

Görüntüleme: 1243 defa

Cevap bırakın